Lopende projecten

Ferro Investments Holding B.V. is ondertussen een bekende speler in de vastgoedmarkt.

Ferro beschikt over een tool (Stiko) waarmee elke project in een heel kort tijdspad is door te rekenen op risico’s en kansen. Met deze Stiko wordt berekend de marktwaarde bij verkoop, huurbaten ingeval er sprake is van verhuur, tevens worden alle overige kosten volgend uit de (door)ontwikkeling, aankoop en bouwkosten bepaald.

Ferro koopt, ontwikkeld, bouwt, verkoopt en verhuurd voor eigen rekening en risico.

Door de zeer korte lijnen kunnen wij bij het 1e bezoek al komen tot een transactie.